5806314aec054.imageI Norge har vi lenge vært i den heldige situasjonen at skattepenger og rene tippeinntekter bidrar godt til å finansiere idretten, i kombinasjon med at mange frivillige bidrar for å holde bredden i mye av idretten.

Men ting er i ferd med å forandre seg, og det er blitt mer vanlig å ta imot sponsing fra andre aktører enn den lokale banken når man arrangerer et orienteringsstevnet. Mange private spillselskaper som tar delene av inntektene sine, slik som Kaboo, er blitt aktiver når det kommer til å sponse idrettsarrangement. Dette er selvfølgelig noe som begge parter tjener på, så vel som de som ønsker å tilføre sporten litt ekstra spenning for seg selv, ved å sette noen kroner på sin favoritt.

Nære bånd mellom sport og spilling

Spill-selskaper som lever av å fasitlitere veddemål på idrettsstevner er en naturlig partner, i alle fall for større arrangement. Spillselskapene er gjerne avhengige at idrettsstevner finner sted, samtidig som sponsede bannere eller drakter gjør potensielle spillere oppmerksomme på spillestedet, og inviterer dem til å ta sitt neste spill akkurat dit til dem. Med mer sponsing av denne typen blir samspillet mer viktig, og en del av inntektene fra gambling kommer tilbake til idrettene som det gjelder.

Sørg for å fordele i bredden

Sponsorer er selvfølgelig mest interessert i store arrangement hvor det er mange tilskuere, og stor eksponering av den varen som de tilbyr. Det er noe som det er vanskelig å gjøre noe med, men det er noe som det egne idrettslaget, eller forbundet må styre på fornuftig vis. Et skrekkeksempel er for eksempel fotballforbundet, hvor ledersjiktet i forbundet har million-lønninger, mens de frivillige og organisatorene gjerne avspises med minimale timelønner, og i tillegg gjerne har mange rundt seg, som gjør en innsats uten at de får noe som helst for det.