a293bef2cce55ea8ed015b8c0545f2cd_draft-business-stamp-1-draft-clipart-watermark_2413-2400Idretten orientering er en aktivitet som tar deg ut for nærkontakt med naturen, og gi deg en god mestringsfølelse. I første omgang er det en aktivitet som gjør at du kan teste deg selv, i forsøk på hele tiden å raffinere din egen teknikk, så vel som din egen kondis.

Målet er selvfølgelig, å ved hjelp av kart og kompass å ta seg raskest mulig fra startstreken, over en rekke poster, i riktig rekkefølge, og tilbake til målområdet. Postene må tas i riktig rekkefølge, men veien mellom deg står du fritt til å velge selv.

Områder hvor det er vanlig med orientering

Vanligvis gjennomføres tradisjonell orientering i skoger og fjell, i ullent terreng som gir en ekstra utfordring, siden man ikke har noen synlige fikspunkter som kan fortelle hvor man er, og ingen klar retningsindikator, foruten det egne kompasset, i kombinasjon med riktig bruk av kartet.

Likevel finnes det flere moderne varianter som avviker fra dette. Det er også fornuftig å drive med orientering i flate områder uten spesielle fikspunkter, men i mer moderne omstendigheter finnes det også orienteringsløyper for mosjonister, enten gjennom store byparker, eller gjennom gatene i en by. Her er postene en årsak til at folk beveger seg, og krydder i den daglige mosjonen.

Ideelt sett finner likevel orientering sted i ufremkommelige områder, hvor ingen av deltakerne er kjent fra før av. Da testes både utholdenheten, så vel som evnen til å orientere seg, med det utstyret som står til rådighet.

Alternative former for orientering

Orientering kan også kombineres med andre fremkomstmidler og former. Mest tradisjonell er kombinasjonen med ski, men det finnes versjoner for bil, for dykkere, eller for flyvere. Vanligvis er slike leger blitt utviklet for å utvikle en backup for når andre muligheter til orientering svikter, og man må stole på de mer grunnleggende og nære evnene.